Az MTA Szociológiai Kutatóintézet a magyar akadémiai társadalomkutatás egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező műhelye. A közfeladatok ellátásával összhangban tudományos kutatásokat és tudományalapú fejlesztéseket folytat, melyek elősegítik a társadalmi és technológiai innovációt. A szociológiai kutatásokat összekapcsolja technológiai fejlesztésekkel, ami által közvetlen hasznosításra alkalmas, társadalmi problémákra válaszolni képes innovációs modelleket és módszereket dolgoz ki. A munkatársak kutatásaikkal és tanácsaikkal hozzájárulnak közép és hosszú távú nemzeti stratégiák kidolgozásához. Az intézet élénken reagál a témájába vágó, a magyar társadalom előtt megjelenő problémákra. Kutatásai erős interdiszciplináris kötődésűek, ami a szakszociológiákra való összpontosításból és a tudatos policy-relevanciából következik. Részt vesz a jövő kutatási irányát kijelelő hazai és nemzetközi tudományos munkában, együttműködik a civil társadalom szereplőivel, közte a társadalmi mozgalmak képviselőivel, továbbá széles nemzetközi tudományos kapcsolathálóval rendelkezik: szoros a kapcsolata Kelet- és Közép-, valamint Nyugat Európa, a Balkán és a FÁK országaival, a világ nagy egyetemeivel, a külföldi és a határon túli magyar társadalomtudományi műhelyekkel. Az intézet erőforrásai révén nagy hazai és EU projektek vezetője, s rendszeresen helyszínt ad itthoni és nemzetközi konferenciáknak is. Feladata a tudomány eredményeinek elterjesztése, társadalmi és gazdasági hasznosításának szorgalmazása és segítése, továbbá a szakmai vélemény kinyilvánítása, a közvélemény alakítása. Tudatosan végez médiamunkát, melyen keresztül az átalakuló társadalom számára nyelveket, önértelmezési kereteket kínál. Gondoskodik a kutatók szakmai fejlődéséről, valamint figyelemmel kíséri és támogatja a szakmai utánpótlást. A munkatársak gondozásában jelenik meg a Társadalomkutatás, a Kultúra és Közösség periodika, a Módszertani Füzetek és a Working Paper sorozat, kutatási eredményeiket pedig neves hazai és nemzetközi kiadók publikálják.

Cím: 
1014 Budapest, Országház utca 30.
Honlap: