Tóth László

szociológus

Tóth László (1948-) állam- és jogtudományi doktor, szociológus, a politikatudomány kandidátusa. Tanulmányait az ELTE ÁJTK-n, a JPTE-n és az ELTE BTK szociológia szakán végezte. A rendszerváltás előtt dolgozott a Fővárosi Tanács Levéltárában, a Budapesti Húsipari Vállalatnál, a Fővárosi Gyermek és Ifjúságvédő Intézetnél, a Népművelési Intézetnél, a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál, a Néprajzi Múzeumban, 1986 és 1994 között pedig az Orvostovábbképző Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézetében volt tudományos munkatárs. 1991-92-ben megbízott előadó a SOTE Társadalomtudományi Tanszékén, 1993-2010 között az ELTE Szociológiai Intézetében, valamint 1994-98 között a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézet egyetemi adjunktusa, 1997-98-ban a DOTE Népegészségügyi Iskola megbízott előadója. Később a Kodolányi János Főiskola és a Zsigmond Király Főiskola oktatója (2003-11 között főállásban, 2011-2014 között nyugdíjas óraadóként), 2006-08 között tanszékvezető. 1991-95 között a NEVI tudományos szaktanácsadója, 1994-97 között az Óvegylet Alapítvány kuratóriumának elnöke, 1998-2004 között a Magyar Szociológiai Társaság Szexuálszociológiai Szakosztályának elnöke. Jelenleg nyugdíjas. Kutatási területei: a szexualitás társadalmi szabályozásának 18-20. századi társadalomtörténete a zsidó-keresztény kultúrkörben, közelebbről a 20. századi abortuszviták szexualitást medikalizáló és ezáltal szabályozó természete Magyarországon, a HIV/AIDS-szel és a szexualitással kapcsolatos attitűdök és gyakorlat változásai Magyarországon, a szexualitás társadalmi szabályozásának paradigmaváltása Magyarországon az utolsó 40 évben, a rendszerváltozás társadalmi következményei, valamint a magyar társadalom 1945 után.