Hörcher Eszter Éva

művészettörténész

(1984). 2011-ben szerzett MA fokozatot esztétika-művészettörténet szakpáron a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2006 óta foglalkozik kortárs irodalommal. 2015. szeptemberétől a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont áldozati névkutatással foglalkozó csoportjának munkatársa. A névkutatás kapcsán foglalkozik a HM 68763/Eln.1b. – 1942. Homoszexuális egyének bevonultatása munkaszolgálatra elnevezésű névsorral, a listán szereplő személyek helyzetének, sorsának felkutatásával. 2019. szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási témája a kortárs magyar szépirodalom egzisztencialista és antropológiai összefüggéseinek vizsgálata, az emberek (a szépirodalomban megjelenő karakterek) társadalmi és szociális helyzetének vizsgálata.