A Keresztények a melegekért aktivista közösséget 2015 tavaszán alapították olyan hetero keresztények, akik nem tudtak azonosulni azzal, ahogy egyházaik viszonyulnak meleg keresztény. vagy meleg útkereső barátaikhoz, ismerőseikhez. Hitük szerint egy keresztény közösségnek nem feladata, hogy tagjainak szexuális orientációját firtassa, vagy különbséget tegyen bűnök között. Sokkal inkább az egymás befogadása egy szeretetközösségbe.

Keresztény hit és meleg identitás összeegyeztethetőségének kérdései nagyon kortárs témának tűnnek, de a téma kutatói komoly történelmi mélységekből is meríthetnek, ha beleássák magukat. A középkortól elkezdve egészen az újkeresztény karizmatikus mozgalmakig követi előadásunk a két látszólag szemben álló gondolatkör dialógusát a híres meleg katolikus cseh szerző, Martin C. Putna könyve alapján. A program végén a közönség kérdez.

Mikor: 
2016. február 22. (hétfő), 18:00