Hibriditás, fragmentáltság, marginalizáltság és Orlando-problematika: Szenes Erzsi és Szenes Piroska, két elfeledett szlovákiai magyar írónő

Szenes Erzsi és Szenes Piroska a két háború közötti Szlovenszkóban alkottak, mindketten a Nyugat tágabb köréhez tartoztak. Írónőként, zsidóként és magyarként egyaránt kisebbséginek számítottak. Szenes Erzsi túlélte a Holokausztot, majd kivándorolt Izraelbe, ahol ismert szerző lett. Szenes Piroskának 1938-ban sikerült elmenekülnie Csehszlovákiából, majd férjével az Egyesült Államokba emigrált. Ki volt ez a két írónő? Miért felejtettük el őket? Hogyan olvasták írásaikat egykoron, illetve hogyan olvashatjuk szövegeiket ma? Vajon hogyan jelenik meg műveikben az identitáselemek hibridizációja, a több nyelvi kultúrához tartozás, az otthontalanság, a határtapasztalat, a fragmentáltság és a queer-problematika? Vajon a posztstrukturalista feminista irodalomtudomány fogalomkészlete elősegítheti-e, hogy e két szerző a magyar irodalomtörténeti kánon részévé váljék?

Előadók:
Bárczi Zsófia (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)
Jablonczay Tímea (Zsigmond Király Főiskola, Budapest)

Házigazda: Hadas Miklós (BCE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Facebook

Mikor: 
2014. február 19. (szerda), 17:0019:30
Előadó(k): 

Bárczi Zsófia

Jablonczay Tímea

Hadas Miklós

szociológus