Online LMBT+ történeti kiállítások / Online LGBT+ history exhibitions

Ezen az oldalon összegyűjtöttük az LMBTQI történelemmel foglalkozó, magyar nyelven is elérhető online kiállításokat.

 

Kertbeny 200

 Kertbeny Károly, a "homoszexuális" és "heteroszexuális" szavak megalkotójának életrajzi kronológiája, műfordítási és könyvészeti munkássága mellett bemutatja Kertbeny melegjogi tevékenységét, naplórészleteit, és a korabeli európai jogi környezetet is.

In addition to a biographical chronology of Károly Kertbeny, the coiner of the words "homosexual" and "heterosexual", and his literary and translation work, the exhibition also describes Kertbeny's gay rights activities, his diary entries, and the European legal environment of the time. (English version, Deutsche Version.)

 

Loading: Love 

 A  Háttér Archívum és a szlovák Nomantinels Divadlo közös online kiállítása, száz év tiltott szerelméről szóló ismeretlen történeteket tár fel Csehország, Magyarország és Szlovákia területén, amelyek ma is élesen és aktuális módon szólítanak meg minket. Korabeli fényképek, újságkivágások és dokumentumok mellett a kiállítás LMBTQ személyekkel készített oral history videóinterjúkat is bemutat.

A joint online exhibition by Háttér Archive and Nomantinels Divadlo, explores the unknown stories of a hundred years of forbidden love in the Czechia, Hungary and Slovakia, which still speak to us today in a poignant and relevant way. Alongside contemporary photographs, newspaper clippings and documents, the exhibition also features oral history video interviews with LGBTQ people. (Also available in English, and Slovakian)

 

Előbújó dokumentumok / Records Uncovered 

 Hogyan éltek az LMBTQI+ emberek a Vasfüggöny mögött? A kiállítás fotók, videórészletek, levelek, sajtóanyagok, művészeti alkotások és egyéb dokumentumok segítségével mutatja be a homoszexualitás dekriminalizálásához vezető utat, az LMBTQI+ jogvédelem és láthatóság fejlődését, a HIV/AIDS járvány megjelenését a régióban, az LMBTQI+ szervezeteket, sajtót, művészeti alkotásokat és találkozóhelyeket 1945 és 1999 között.

How did LGBTQI+ people live behind the Iron Curtain? Through photographs, video clips, letters, press materials, artworks and other documents, the exhibition traces the path to the decriminalisation of homosexuality, the development of LGBTQI+ rights and visibility, the emergence of the HIV/AIDS epidemic in the region, LGBTQI+ organisations, press, artworks and meeting places between 1945 and 1999. (Also available in English)

 

Az üldöztetéstől a büszkeségig / From Persecution to Pride 

 Az online kiállítás témája a magyarországi LMBTQI emberek története. Bemutatja a legkorábbi magyarországi források, a férfiakat szerető férfiak és a nőket szerető nők életét a középkorban, az azonos neműek kapcsolatának jogi helyzetét a kora újkorban és a hosszú 19. század folyamán. Milyen ismert emberekről tudunk, akik vélhetően a közösségünkhöz tartoztak? Hol lehetett ismerkedni az elmúlt évszázadokban, mi jellemezte az LMBTQI emberek térhasználatát, elsősorban Budapesten? Miként változott a társadalom LMBTQI emberekhez való hozzáállása a 20. század folyamán? Hogyan látta az LMBTQI embereket az orvostudomány a 19. század végén vagy éppen az 1980-as években? Milyen úton jutottunk el ahhoz, hogy megszűnjön a férfiak közötti szexuális kapcsolat büntethetősége Magyarországon? Hogyan változott meg ezt követően a közösség mindennapi élete? Milyen hatásai voltak a rendszerváltásnak? Hogyan kezdődött, majd teljesedett ki a magyarországi mozgalom? Miként jelentek meg az LMBTQI emberek a magyar irodalomban, a képzőművészetekben, a filmekben vagy a televízióban? A kiállítást idővonal, a budapesti LMBTQI helyszíneket bemutató térkép, és oral history videóinterjúk egészítik ki.

The theme of the online exhibition is the history of LGBTQI people in Hungary. It presents the earliest sources in Hungary, the lives of men who loved men and women who loved women in the Middle Ages, the legal status of same-sex relationships in the early modern period and throughout the long 19th century. What known people are we aware of who are believed to have belonged to our community? Where could people have met in the past centuries, what characterised the use of space by LGBTQI people, especially in Budapest? How did society's attitudes towards LGBTQI people change during the 20th century? How did medicine view LGBTQI people at the end of the 19th century or in the 1980s? How did we come to decriminalise sexual relations between men in Hungary? How has everyday life in the community changed since then? What were the effects of the regime change? How did the movement in Hungary start and then develop? How did LGBTQI people appear in Hungarian literature, art, film or television? The exhibition includes a timeline, a map of LGBTQI sites in Budapest and oral history video interviews. (In Hungarian only)

Megosztás