A beszélgetők: Eszenyi M. Bence és Hanzli Péter

Bevezetés az LMBT történelembe - beszámoló a Háttér beszélgetéséről

Február 10-én, vasárnap a Szimpozion Klub Krisztina téri helyszínén rendezték meg a Háttér Társaság a Melegekért egyik, az LMBT Történeti Hónap részét képező beszélgetését, Homoszexualitás a történelemben címmel. Az intenzív havazás ellenére résztvevő hallgatóság Eszenyi M. Bence történésszel beszélgethetett a homoszexualitás kultúrtörténetéről.

A workshop ott kezdődött, hogy a beszélgetőpartnerek: Eszenyi M. Bence történész, a Férfi a férfival, nő a nővel című 2006-os könyv szerzője és Hanzli Péter moderátor tisztázták, milyen források alapján kutatható a homoszexualitás története, és milyen nehézségek is állnak egy kutató előtt.

Eszenyi ezután felvázolta szakaszolását, mely szerint időrendben haladva beszélhetünk az őskorra és az ókorra jellemző beavatási homoszexualitásról (korabeli szóhasználattal élve: pederasztiáról), majd a középkorra és kora újkorra jellemző, bűnként aposztrofált megítélésről (mikor halál járt a „szodómiáért", ám a kiváltságosok természetesen ez alól kivételt képezhettek). Felvázolta továbbá, hogyan változott meg orvosi-pszichiátriai szemszögből betegségre a homoszexualitás megítélése, a negyedik szakaszban pedig kitért az emberi jogi megközelítésre.

Eszenyi részletesen kitért az egyes szakaszok fontosabb jellemzőire, kiemelve számos érdekes történetet, személyiséget. Mind a moderátor, mind az aktívnak bizonyuló közönség kérdéseire válaszolva olyan témákról esett szó, mint a görög homoszexualitás, mint társadalmi intézmény okai, a Római Birodalom időszaka, a kereszténység megjelenésének hatása, a homoszexualitás vagy annak gyanújának felhasználása politikai célokra, a berdache-ok (két-lelkűek) speciális szerepe az indián kultúrákban, a felvilágosodás hatása a homoszexualitás megítélésére, a fontosabb pszichiátriai megközelítések, Magnus Hirschfeld jelentősége, a melegjogi mozgalom jelentősebb mérföldkövei, a melegek sorsa a sztálini Szovjetunióban és a hitleri Németországban, valamint a nemzetközi és a magyarországi jogi változások a huszadik század második felében és később.

Olyan jelentősebb LMBT személyekről is szó esett a beszélgetés során, mint Szapphó, Julius Caesar, Hadrianus császár, Oroszlánszívű Richárd, II. Edward angol uralkodó, Listi László, Kertbeny Károly, Magnus Hirschfeld, Oscar Wilde, Nopcsa Ferenc báró, Vay Sándor, Tormay Cécile, Faludy György vagy Dr. Romsauer Lajos. A kis híján két órás beszélgetés végére egy jól körvonalazott kultúrtörténeti áttekintés alakult ki a hallgatóságban.

Fotó: Holland Kati

Kapcsolódó program: 

Share this post