Kapus Erika

irodalmár, tanár, könyvtáros

Magyar és informatikus könyvtáros szakon végezte az egyetemet. Hosszabb ideig tanárként dolgozott egy Havanna lakótelepi általános iskolai közösségben. A váltást a nőirodalom iránti érdeklődés hozta el számára, a 19-20. század fordulójának nőirodalmával kezdett foglalkozni, s közben pályát is módosított: az Akadémiai Könyvtárban helyezkedett el. Kutatási témája elsősorban a századforduló nőirodalma és annak publikációs fórumai, főként Czóbel Minka életműve, kiadatlan kéziratai, női szerepek, női szexualitás, a női test hangja (és csendje!) a századelőn. Doktori disszertációjának témája Czóbel Minka alakja mint határjáró figura, a queerelméletek szempontrendszere szerint bemutatva, kiemelve őt és műveit a korábbi kritikai recepció képezte leegyszerűsítően sztereotip keretből.