Hadley Z. Renkin

antropológus / anthropologist

Hadley Z. Renkin a Közép-európai Egyetem (CEU) Társadalmi Nemek Tudománya Tanszékének tanársegédje. PhD-fokozatot antropológiából szerzett a Michigan Egyetemen, MA-diplomát pedig a CEU társadalmi nemek tudománya szakán kapott. Kutatása a posztszocialista kelet-európai szexuális politikákra összpontosul, ill. vizsgálja a szexualitás szerepét a változó állampolgárság-koncepciókban. Különösen érdekli a nyilvános homofóbia megerősödése a régióban és ennek szerepe az újjáéledő európai neo-orientalista morális geográfiákban. Új kutatása arra fókuszál, hogyan formálták az identitás és az állampolgárság modern kategóriáit a korai etnográfia, az evolúciós elmélet és a szexológia közti kapcsolatok. Publikált a posztszocialista homofóbia és a magyar LMBT történelemcsinálás témájában. Jelenleg a ’Gay, Hungarian, Human’: Space, Time, and Sexual Citizenship in Postsocialist Hungary című könyv kéziratát dolgozza át, amely egy etnográfiai tanulmány a magyarországi LMBT mozgalom feléledéséről. Leírja, a mozgalom hogyan használt nemzeti és transznacionális temporalitásokat és geográfiákat annak érdekében, hogy megerősítse, a valahová tartozásnak több formája van, ill. kitér az ellenállásra, amellyel ezeknek a törekvéseknek szembe kellett nézniük.

--

Hadley Z. Renkin is Assistant Professor at the Gender Studies Department of Central European University (CEU). He received his PhD in Anthropology from the University of Michigan, and an MA in Gender Studies from CEU. His work centers on postsocialist East European sexual politics and sexuality’s implications for changing conceptions of citizenship. He is particularly interested in the regional rise of public homophobia, and its role in reemerging European neo-Orientalist moral geographies. His new research focuses on how the relationships between early ethnography, evolutionary theory, and sexology have shaped modern categories of identity and citizenship. He has published on postsocialist homophobia and Hungarian LGBT history-making, and is revising the manuscript for a book, ‘Gay, Hungarian, Human’: Space, Time, and Sexual Citizenship in Postsocialist Hungary, an ethnographic study of the emergence of Hungary’s LGBT movement, how it has used national and transnational temporalities and geographies to assert multiple forms of belonging, and the resistance its claims have faced.