Csehy Zoltán

költő, irodalomtörténész

Csehy Zoltán (Pozsony, 1973): költő, műfordító, irodalomtörténész, a pozsonyi Comenius Egyetem docense. Legutóbbi könyvei: Nincs hová visszamennem (versek, Kalligram, 2013), Szodoma és környéke.Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben (Kalligram, 2014.) Többek közt Sztratón, Petrarca, Beccadelli, Martialis, Cicero, Quintilianus és Pasolini műveit fordította magyarra.