Trádler Henrietta

társadalomtörténész

Trádler Henrietta társadalomtörténész, PhD hallgató. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Disszertáció témája a fővárosi házi cselédség társadalomtörténete a 19–20. században. Kutatási területe a 19–20. századi társadalomtörténet, bűnözéstörténet, nőtörténet.