Földes Györgyi

irodalomtörténész

Földes Györgyi (1970) irodalomtörténész, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának tudományos munkatársa, a Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle főszerkesztője. Kutatási területei: modern magyar irodalom, avantgárd, irodalomelmélet, gender studies, testreprezentációk. Eddig megjelent könyvei: „Hadüzenet minden impresszionizmusnak...”. A Vasárnapi Kör és az 1910-es évek magyar avantgárdjának impresszionizmusellenessége. Széphalom Könyvműhely, Bp., 2006; Textus, szimbólum, allegória. Szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben. MIT, Bp., 2012; Test-szöveg-test. Kalligram, Bp., 2018.)